Geen bijdrage voor Proeftuinen Aardgasvrije Wijken voor Schiedam

energie besparen

Op 26 oktober is bekend geworden dat deelname aan de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken niet doorgaat. Als extra bijdrage voor de inwoners van Groenoord had de gemeente bij de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken 4,9 miljoen aangevraagd. De selectiecommissie heeft helaas besloten dat Nieuwe Energie voor Groenoord geen deel zal uitmaken van de tweede ronde Proeftuinen en daarmee niet de aangevraagde bijdrage ontvangt. 

Wethouder Jeroen Ooijevaar: “Natuurlijk zijn wij zeer teleurgesteld door dit besluit. Tegelijkertijd hebben wij ook in het Stadserf van 13 oktober jl. gemeld dat er een businesscase is die woonlastenneutraliteit op wijkniveau mogelijk maakt. Hierbij is gerekend zonder PAW, omdat de uitslag toen nog niet bekend was.”

Ook wethouder Fahid Minhas blijft positief: “Het is heel jammer dat deze bijdrage niet is toegekend. Ondanks deze teleurstelling hebben wij er op basis van de resultaten op de andere bouwstenen vertrouwen in dat we nog steeds een haalbaar en betaalbaar aanbod kunnen doen. We zetten de financiële gevolgen van de beslissing van BZK op een rij en nemen deze op in de business case die we binnenkort aan de raad zullen voorleggen.”

Betaalbaar en haalbaar

Gemeente en Woonplus willen Groenoord op zo’n manier duurzaam maken dat het betaalbaar en haalbaar is voor iedereen. Voor Groenoord is het warmtenet de meest betaalbare oplossing om woningen voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. In 2017 is onderzocht welke wijken van Schiedam aangesloten kunnen worden op de Leiding over Noord (LoN). De uitkomsten hiervan staan in het Duurzaamheidsverslag 2017. Uit de verschillende verkenningen is naar voren gekomen dat Groenoord, en mogelijk daarna Nieuwland, hiervoor het meest geschikt zijn. De recente onderzoeken vanuit de Transitievisie Warmte bevestigen dit beeld. Door de ligging vlakbij de Leiding over Noord (LoN), de aard van het vastgoed en het feit dat er in Zuid-Holland een groot warmte-overschot is, ligt de keuze voor een warmtenet voor de Groenoorders voor de hand. 
Op 15 december 2020 besluit de gemeenteraad of de businesscase voor zowel huurders & kopers als gemeente voldoende aantrekkelijk is om te starten met de aanleg van het warmtenet.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Nieuwe Energie voor Groenoord?
Ik begrijp dat ik mijn e-mailadres geef om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen en ik heb de privacyverklaring gelezen.