Raadsbijeenkomst over aardgasvrij wonen op 5 februari 2019

Bij de Nederlandse uitwerking van het Klimaatakkoord is één van de belangrijkste maatregelen dat uiterlijk in 2050 aardgas binnen de gebouwde omgeving wordt vervangen door duurzame warmte. Schiedam heeft de wens dat Groenoord als eerste Schiedamse wijk in uiterlijk 2030 aardgasvrij is. Daarvoor is begin 2017 door de gemeente Schiedam, Stichting Woonplus Schiedam, de Provincie Zuid-Holland, Eneco Warmte en Koude en Stedin de intentieverklaring “Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’ getekend. Hierin is afgesproken om gezamenlijk de wens te onderzoeken om in Schiedam als eerste de wijken Groenoord en Nieuwland op een aardgasvrje toekomst voor te bereiden. 

In gesprek met de stad

De eerste onderzoeken zijn afgerond en nu kan het besluitvormingstraject worden gestart. Het college van B&W van de gemeente Schiedam heeft eerst, voordat zij een voorstel voorlegt aan de raad, een gesprek met de stad gehad. Dit gesprek met de stad is van groot belang omdat de energietransitie een moeilijke opgave is die raakt aan alles; aan hoe we wonen, werken en leven. Om deze transitie te starten en succesvol te kunnen doorlopen is een breed maatschappelijk draagvlak vereist. Het gesprek met de stad leverde daar een belangrijke bijdrage aan.

Bijeenkomst op dinsdag 5 februari

We zijn gestart met een bijeenkomst voor raadsleden en de Wijk Energiek Groep (WEG). 

Tijdens deze avond hebben we de achtergrond van de opgave geschetst:

  • Van Klimaatakkoord van Parijs naar Klimaatakkoord in Nederland
  • De Regionale Energie Strategie voor de regio Rotterdam-Den Haag
  • Project Nieuwe Energie voor Groenoord: resultaten op hoofdlijnen, hoe richten we participatie en communicatie in en hoe verloopt het verdere besluitvormingsproces
  • Nu doen wat nodig is!

Na deze inleidingen zijn we in kleine groepen uiteen  gegaan om de verschillende thema’s te bespreken. Alle waardevolle input die we kregen van raadsleden, is meegenomen in de verdere planvorming.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Nieuwe Energie voor Groenoord?
Ik begrijp dat ik mijn e-mailadres geef om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen en ik heb de privacyverklaring gelezen.